SIMBOLO M33 TERRAELIBERAZIONEPANI, PACENZIA E TEMPU

Caro Mario, mi piace inviarti il testo di una canzone del disco in uscita (SALE) che ha un incipit a te tanto caro. Ciao, a presto. Carlo Muratori

 

GLORIA A MIA

testo e musica di Carlo MURATORI

 

Pani, pacenzia e tempu ci voli,

E quarchi musca puru ‘ntra lu meli…

Stari ccu l’occhi chiusi e nun durmiri,

Sentiri junciri i luntanu li pinseri;

 

Virilli luciri a lu scuru comu stiddi,

virilli nasciri comu tanti faiddi,

c’abballanu ccu ‘n peri e senza sonu,

macari muti fanu scrusciu chiù di ‘n tronu.

 

Beddu, valenti, datti versu a sbarazzari,

‘U tempu novu cerca largu pp’arrivari,

Fatti vacanti e leggiu leggiu a lu prisenti,

ca lu superchiu è assai chjù peggiu d’ ‘o mancanti.

 

La notti longa longa e scura ora passa

Finiu lu tempu, si la dissuru la missa,

E ora ora sta canciannu la sorti,

ca nun po’ fari sai chiù scuru i menzannotti.

 

GLORIA GLORIA A MIA

SENZA MIRACULI E SENZA CATENNI,

SENZA CRUCI E MANCU MARONNI.

SENZA ‘NCENZU, PRUMISI DI ORU,

E ‘NTA STU MUNNU E PRIMA CA MORU.

GLORIA GLORIA A TIA

A LI TO’ MANU A LA TO’ VULUNTA’

A LU CURAGGIU A LA TO’ DIGNITA’.

A LA BIDDIZZA, A LU SULI CHI NASCI,

ALL’AMURI ALLA SPIRANZA CA CRISCI.

 

E cci hamu a cridiri ca arriva di l’orienti,

Dda stidda lonca ccu la cuda lucenti,

Ca ni fa lustru ‘ntra li passi a lu camminu,

E ni cunnuci drittu drittu a lu Bamminu.

 

Lu tempu arriva a ccu ci cridi a cu lu trova,

E no a ccu cerca sulu pila dintra l’ova,

Ca ci hamu statu troppu tempu carzarati,

Scantati dintra a lu prisepiu ‘mbarsamati.

 

E l’occhi lonchi ci vonnu ppi taljari,

E aricchi tisi giusti pp’ascutari

Arricanusciri cco cori lu distinu,

Pirchì lu saziu nun criri a lu diunu.

 

E quannu spunta poi la luna ammenzu o mari

Matruzza bedda sai mi vogghiu arripusari

Ccu l’occhi ancora abbruscati di lu chiantu

E dintra u cori un gran disju di sintimentu.

 

 

*Grazie a Carlo Muratori, per il contributo umano, culturale e metodologico, che ha saputo dare al lungo Cammino di “Terra e LiberAzione”, alle tante Conche e Cuncumii che ha contribuito ad animare… E’ un vero Onore, parola antica che viviamo profondamente, averlo in amicizia fraterna, critica e solidale: come siamo noi stessi. Il disco+libro: SALE. E’ in arrivo… Ne riparleremo presto, anche sulla rivista. Gloria a Tia, Carlu!.

 

TERRAELIBERAZIONE