Semu cumpari e cummari nella Notte Cosmica di San Giuvanni: semu “megghjiu de parenti”!.

San Giuvanni iàutu e ddanni / nn’at’a scanzari ri trona e di-lampi!. Semu cumpari rì San Giuvanni – cumpari tutti l’anni!. Nzoccu avemu nni spartemu -nzoccu ci-ammanca l’attruvamu!.

Bon Suli Novu!

@Solstizio d’Estate. La comunità siciliana TerraeLiberAzione.

san juvanni

vamparigghjia

banner-testimoni

timilì

Annunci