volantino

Visca Catalunya!

Bruxelles -7 Dicembre 2017.
Comunicat conjunt: TerraeLiberAzione – Der Neuer
Sizilianer (Berlín) /Ass. Cult. Sicília-CATALUNYA.

La Societat Civil catalana fa el repte de posar
preguntes crucials sobre el futur de la nostra casa
comuna: Europa. Preguntes que transcendeixen la
mateixa “pregunta catalana”.
Però, quina EUROPA volem? Una UE reduïda a la
màscara d’una cúpula mafiosa, de banquers usurers i
de buròcrates folls?
Però, quina EUROPA volem? Un preludi dels Estats –
Nació westfalians, obsolets i estèrils: condemnats al
suïcidi històric, però aliats contra el dret a
l’autodeterminació ?
Però, quina EUROPA volem? Una petita península
d’Àsia infundada pels cowboys arrogants, ignorants i
confusos de l’imperialisme angloamericà?
Però, quina EUROPA volem? Una presó de pobles
homologada i regimentada per una possible guerra
global?
Però, quina Europa volem? Un continent egemonitzat
de força mental en el que es consideren “porcs i
paràsits” els pobles de la Mediterrània i “captaires”
als pobles de l’est enemics de Rússia?
Però, quina Europa volem? Una vareta “KernEuropa”
que ho gestiona tot amb la seva “lliçó comptable”
aplicant el seu estil neocolonial, amb el seu marc
travestit d ”Euro a duges velocitats” i la seva zona
econòmica especial !.
Però, quina Europa volem? La que construeix una
paret sobre l’aigua contra AFRICA i els seus
gasoductes, oleoductes, línies elèctriques … fent
saqueig colonial de l’energia ?. A part del Pla
Marshall!
La societat catalana posa unes preguntes crucials
sobre el futur de la nostra casa comuna: Europa.
Preguntes que transcendeixen la mateixa “pregunta
catalana”.
Com Sicilians conscient remarquem de nou els
nostres vincles històrics amb la gent CATALANA: la
Revolució de Vespro 1282, amb la nostra reina
Constança, fins els enginyers de Sicília que van
construir els pont de Barcelona al segle XIV… Però hi
ha tant de l’historia de Sicília i Catalunya
desconegut! Sicília és “catalana”, Catalunya és
“siciliana”!. LA LLUITA PER LA SOVERANIA CATALANA
ÉS LA NOSTRA LLUITA!
WWW.TERRAELIBERAZIONE.WORDPRESS.COM

pacenzia

Annunci